Voor de verzending gebruiken wij voornamelijk de service van Bpost. Bestellingen vlak voor het weekend zijn dikwijls iets langer onderweg. Bestellingen naar het buitenland kunnen langer onderweg zijn. Bij ons kan je dit verwachten:

  • een kwalitatief product
  • bestellingen worden minimum 2 keer per week verzonden

Heb je de bestelling binnen de 10 werkdagen nog steeds niet ontvangen? Neem dan contact op met Christel@dekegel.info.

Andere belangrijke informatie:

Veloguide.eu levert op dit moment enkel in Europa.

Verkeerd verzendadres ingevuld?

Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar christel@dekegel.info. Misschien kunnen we het adres nog aanpassen voordat het verwerkt wordt.
Indien je bestelling niet afgeleverd kan worden, wordt het pakket teruggestuurd. Bij een nieuwe verzending is het wel zo dat we de kosten in rekening brengen.

Retourneren

Binnen de drukkerij sector is dit niet van toepassing.

Pour l’expédition, nous utilisons principalement le service de Bpost. Les commandes passées juste avant le week-end mettent souvent un peu plus de temps à être livrées. Les commandes à destination d’autres pays peuvent prendre plus de temps. Avec nous, vous pouvez vous attendre à

  • un produit de qualité
  • les commandes sont envoyées au moins deux fois par semaine.

Vous n’avez toujours pas reçu votre commande dans les 10 jours ouvrables ? Veuillez alors contacter Christel@dekegel.info.

Autres informations importantes :

Veloguide.eu ne livre actuellement qu’en Europe.

Vous avez saisi une mauvaise adresse de livraison ?

Veuillez envoyer un e-mail à christel@dekegel.info dès que possible. On peut peut-être changer l’adresse avant qu’elle ne soit traitée.
Si votre commande ne peut être livrée, le colis sera renvoyé. En cas de nouvel envoi, nous facturons les frais.

Retour

Dans le secteur de l’imprimerie, cela n’est pas applicable.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

For shipping we mainly use the service of Bpost. Orders just before the weekend often take a little longer to be delivered. Orders to other countries may take longer. With us, you can expect:

  • a quality product
  • orders are sent at least twice a week.

Have you still not received your order within 10 working days? Then please contact Christel@dekegel.info.

Other important information:

Veloguide.eu currently only delivers in Europe.

Entered a wrong shipping address?

Please send an e-mail to christel@dekegel.info as soon as possible. Maybe we can change the address before it is processed.
If your order cannot be delivered, the package will be sent back. In case of a new shipment, we will charge the costs.

Returning

Within the printing industry this is not applicable.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)